Preventie

Veel werkgevers hebben preventie niet bovenaan hun lijst van prioriteiten staan. Preventie voorkomt dat jouw organisatie minder productief wordt. Vaak zijn kleine problemen vroegtijdig te tackelen door preventief in gesprek te gaan met je medewerkers.

Een ‘buitenstaander’ kan vaak meer en betere vragen stellen om je medewerkers en daarmee ook je organisatie te helpen. Binnen preventie hebben wij 3 diensten die wij voor elke organisatie in kunnen zetten, namelijk coaching, een risicoanalyse en een vertrouwenspersoon.

Verrekijker

Coach

Een klankbord, een duwer, een luisteraar, een inspirator, een maatje. Een coach van Visie Groep kan meerdere rollen aannemen, maar de basis is dat medewerkers worden gehoord, dat er in vertrouwen wordt gesproken en dat irritaties worden weggenomen om de organisatie beter te maken.

Vrijuit kunnen spreken zonder dat het gevolgen heeft wil eigenlijk iedereen wel eens af en toe. Een coach kan je hierbij prikkelen, andere opties laten zien, geruststellen bij beslissingen of remmen bij conflicten. Het inzetten van een coach die de organisatie en de mensen kent draagt bij aan een hogere productie, meer effectiviteit en een plezieriger werkomgeving.

Risico-analyse

Zoals wij al hebben beschreven is het goed in kaart hebben van de organisatie en alle personeelsleden van belang om als bedrijf productief te blijven. Het uitvallen van één medewerker kan op alle afdelingen gevolgen hebben. Wat zou het u als eindverantwoordelijke waard zijn als het uitvallen voorkomen had kunnen worden als u eerder wist van de persoonlijke problemen?

Soms komt ziekte onverwachts, maar soms is het sluimerend aanwezig en eindigt het in langdurige uitval. Visie Groep neemt jouw organisatie onder de loep en spreekt met alle medewerkers van elk niveau en brengt in kaart waar verbeteringen, aanpassingen of mogelijke gevaren kunnen ontstaan.

Woonkamer gesprek
Gesprek vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon draagt bij aan een plezieriger werkomgeving. De huidige AVG maakt het een stuk lastiger om in alle openheid met medewerkers te spreken en vragen te stellen.

De professionals van Visie Groep hebben als jouw vertrouwenspersoon hier minder last van. Zij kunnen mogelijke conflicten, irritaties of persoonlijke problemen in een vroeg stadium aanpakken, omdat zij wel kunnen doorvragen, wel alles aan kunnen horen en initiatieven kunnen nemen om zaken gladjes te laten verlopen.