Outplacement

Outplacement

Het is niet altijd makkelijk om een baan te vinden; zeker wanneer de arbeidsmarkt krap is en leeftijd een rol speelt. Wanneer je bij je huidige werkgever een arbeidsconflict hebt of er een reorganisatie plaatsvindt kun je een outplacementtraject aangeboden krijgen voor het vinden van een nieuwe baan.

Visie Groep beschikt over een team van outplacement-specialisten. Als re-integratiebedrijf zullen we het outplacementtraject in een aantal stappen met jou als werknemer doorlopen. Zo vinden we samen een nieuwe betaalde baan die bij je past.

Wat is outplacement?

Wat is outplacement en wanneer kom je voor outplacement in aanmerking? Wanneer je bij je huidige werkgever een arbeidsconflict hebt of er een reorganisatie plaatsvindt bestaat de kans dat je een outplacementtraject aangeboden krijgt voor het vinden van een nieuwe baan.

Op het moment dat je een outplacementtraject aangeboden krijgt, word je gekoppeld aan een loopbaancoach voor loopbaanadvies. Deze coach is gedurende het traject jouw loopbaanadviseur en zal je ondersteunen bij het vinden van een nieuwe baan en bij het contact leggen met potentiële werkgevers.
Het loopbaanadvies vanuit de loopbaanadviseur is gericht op het vinden van een leuke nieuwe werkplek waar jij je prettig bij voelt.

Daarnaast kan een loopbaanadviseur je helpen om je baanverlies te verwerken, je sterke punten in kaart te brengen, te netwerken en om oriëntatiegesprekken te voeren.

Werkwijze outplacement

Wanneer er een gedwongen ontslag plaatsvindt zal de werkgever de werknemer voor de keuze stellen: of de werknemer krijgt een ontslagvergoeding (transitie), of de werkgever verzorgt een outplacementtraject voor de werknemer.

De meeste werknemers kiezen voor een financiële vergoeding. Toch kan het verstandig zijn om goed na te denken over een outplacementtraject. In de huidige maatschappij is het niet gemakkelijk om een baan te vinden en hier kan een outplacementtraject een goede uitkomst in bieden, zeker wanneer de arbeidsmarkt krap is en leeftijd een rol speelt. Een outplacementtraject wordt vaak uitgevoerd door een gespecialiseerd re-integratiebedrijf. Het re-integratiebedrijf zal met de werknemer een aantal stappen doorlopen om zo een nieuwe betaalde baan te vinden.

Kosten outplacement

Bij Visie Groep is elk outplacementtraject maatwerk en komt onze loopbaanadviseur graag langs voor een kosteloze en vrijblijvende intake.
Op basis van deze intake zal onze loopbaanadviseur een offerte uitbrengen met daarin de beschreven kosten voor het outplacementtraject.

Werkgever outplacement

Het outplacementtraject wordt door de werkgever aangeboden aan de werknemer. Het doel is dat de werknemer, met behulp van een gespecialiseerd re-integratie bureau, een nieuwe baan gaat vinden.

Plan van aanpak outplacement

Wanneer je ons inschakelt als outplacementbureau, gaan wij eerst, volledig vrijblijvend, een gesprek aan met de werknemer en eventueel met jou als werkgever. In dit gesprek zullen wij globaal het stappenplan, dat wij willen hanteren om de begeleiding van het outplacementtraject zo soepel mogelijk te laten verlopen, bespreken.

Ten eerste verwerken wij met de werknemer het ontslag. Er komt veel op iemand af wanneer diegene, om welke reden dan ook, ontslagen wordt. Vaak komen hier veel emoties bij los, denk bijvoorbeeld aan boosheid en verdriet. Ook kan ontslag leiden tot twijfel aan eigen kunnen. De tweede stap is het onderzoeken wat de kwaliteiten en wensen van de werknemer zijn. Het is belangrijk om goed te weten wat iemand kan en wil, voordat hij of zij gaat solliciteren. Tevens kan het zijn dat er bijscholing nodig is. Deze zaken komen naar voren in dit deel van het proces. De derde stap is een sollicitatietraining: hoe schrijf je een goede sollicitatiebrief, hoe moet een goed CV eruit zien, hoe ga je een sollicitatiegesprek aan, etc.

De laatste stap is het zoeken naar een baan. Binnen het outplacementtraject kan Visie Groep een ondersteunende rol spelen. Wij gaan natuurlijk niet alleen voor de werknemer een baan zoeken, maar zullen dit proces ook actief begeleiden. Tevens zullen wij ons netwerk aanspreken. Het kan natuurlijk zijn dat wij een mooie baan in ons eigen netwerk kunnen vinden. Het is wel belangrijk dat degene die het outplacementtraject doorloopt zelf een actieve rol vervult in het zoeken naar een passende baan.

Doelstelling outplacement

Het doel van een outplacementtraject is het vinden van een nieuwe betaalde baan. De tijd die hiervoor beschikbaar is, is beperkt. Onze doelstelling is om binnen het outplacementtraject een baan te vinden.

Wanneer dit niet lukt, zal onze loopbaancoach in overleg met de werknemer bekijken of we het outplacementtraject toch succesvol kunnen afsluiten. Gedurende het traject kan zowel de werknemer als de werkgever bij ons terecht voor loopbaanadvies. Het uiteindelijke doel is dat de werknemer gewoon weer aan het werk gaat!

Ambulante hulp met client op bank

1) Verwerken van het ontslag

Wanneer je ons inschakelt als outplacementbureau, gaan wij eerst een gesprek aan met jou als werknemer en eventueel je werkgever. In dit gesprek zullen we globaal het stappenplan bespreken dat we willen hanteren.

Ten eerste verwerken wij met de werknemer het ontslag. Er komt veel op iemand af wanneer diegene, om welke reden dan ook, ontslagen wordt. Vaak komen hier veel emoties bij los, denk bijvoorbeeld aan boosheid en verdriet. Ook kan ontslag leiden tot twijfel aan eigen kunnen.

2) Inventariseren: wat is jouw ideale baan?

De tweede stap is het onderzoeken wat je kwaliteiten en wensen zijn. Het is belangrijk om goed te weten wat je kan en wil, voordat je gaat solliciteren.

Ook kan het zijn dat je bijscholing nodig hebt. Gedurende het traject kunnen zowel jij als je werkgever bij ons terecht voor loopbaanadvies. Het uiteindelijke doel is dat de werknemer gewoon weer aan het werk gaat!

Outplacement gesprek

3) Sollicitatietraining

De derde stap is een sollicitatietraining. Je leert hoe je een goede sollicitatiebrief schrijft en hoe een goed CV is opgebouwd. Ook leer je hoe je een sollicitatiegesprek aangaat.

Binnen het outplacementtraject kan Visie Groep een ondersteunende rol spelen. Wij gaan natuurlijk niet alleen een baan baan voor je zoeken, maar zullen je in dit proces ook actief begeleiden.