2e-spoor

Na uitval door ziekte, zoals een burn-out, zal een werknemer normaal gesproken re-integreren bij zijn huidige werkgever. Dit is helaas niet altijd mogelijk. Re-integratie bij een andere werkgever noemt men ‘tweede spoor’.

Naast het tweede spoor heeft Visie Groep ook een outplacement- en preventietraject.

Compas
Wat is 2e spoor?

Na uitval door ziekte zal een werknemer normaal gesproken re-integreren bij zijn huidige werkgever.
Dit is helaas niet altijd mogelijk. Het kan zijn dat een werknemer door ziekte zijn huidige werkzaamheden niet meer kan uitvoeren. In dit geval moet er gezocht worden naar alternatieve werkzaamheden binnen het bedrijf.

Wanneer er geen mogelijkheden blijken te zijn om iemand te laten re-integreren binnen het huidige bedrijf, zal er gekeken moeten worden naar mogelijkheden bij een nieuwe werkgever. Re-integratie bij de bestaande werkgever wordt ook wel ‘eerste spoor’ genoemd, re-integratie bij een andere werkgever noemt men ‘tweede spoor’.

Werkwijze 2e spoor

Binnen de Wet Verbetering Poortwachter is men verplicht om na 12 maanden langdurig ziekteverzuim een 2e spoortraject in te zetten. Binnen de Visie Groep starten wij eerst met een kennismakingsgesprek met zowel werkgever als werknemer. Het is goed om zo snel mogelijk duidelijk te hebben wat de mogelijkheden en verwachtingen van iedereen zijn. Wij geven nauwkeurig aan wat men kan verwachten en wat de verplichtingen zijn.
Het kan soms duidelijk zijn dat een werknemer vanwege ziekte niet beter zal worden, een vervroegde WIA-aanvraag is dan een optie. Wij ondersteunen dan werkgever en werknemer met de aanvraag en houden met de verschillende instanties contact om de aanvraag goed af te handelen.

Soms kan blijken dat terugkeer naar de oude werkplek niet mogelijk is, dan is het doel het zoeken van een passende baan bij een andere werkgever. Iedereen is verschillend en heeft verschillende behoeftes, ervaringen en opleidingsachtergronden. Visie Groep zal dus altijd maatwerk leveren. Wij hanteren wel een rode draad van aandachtspunten, zoals: rouwverwerking, het in beeld brengen van mogelijkheden, oriëntatiegesprekken bij potentiële werkgevers, meeloopsessies en netwerkgesprekken. Visie groep heeft een ruime ervaring in het begeleiden van mensen in een 2e spoortraject in Twente. Een groot deel van ons succes is ook te danken aan het grote netwerk van bedrijven en relaties.

Wat ook voor komt is dat werken nog wel een optie is, maar dan in een aangepaste vorm. Vanwege de ziekte kan er niet, of nog niet, op het oude niveau gewerkt worden. Visie Groep begeleidt dan zowel werkgever als werknemer met de aanvraag van een WIA-uitkering en gaat tegelijkertijd op zoek naar een werkplek die beter past in de huidige situatie. Ook hier zullen wij heel persoonlijk de aanpak kiezen die past bij de situatie.

Wel hanteren wij de rode draad van aandachtspunten; rouwverwerking, in beeld brengen van mogelijkheden, oriëntatiegesprekken bij potentiële werkgevers, meeloopsessies en netwerkgesprekken. Na twee jaar ziekte kan het zijn dat een werknemer niet meer interessant is voor een werkgever. Bij het krijgen van een WIA-uitkering komt ook een no-risk polis. Dit betekent dat wanneer een medewerker met deze polis weer ziek uitvalt, de nieuwe werkgever niet de lasten hierover hoeft te dragen. Dit kan voor een nieuwe werkgever net het duwtje zijn om toch een nieuwe arbeidsrelatie aan te gaan.

Wij ondersteunen werkgever en werknemer in dit gehele traject. Wij gaan mee naar arbodiensten, verzekeringsartsen en houden contact met alle instanties. Om als Visie Groep jou goed te kunnen ondersteunen is het van belang dat wij vroegtijdig in het traject worden ingeschakeld.

Werkgever 2e spoor

Het 2e spoortraject wordt door de werkgever aangeboden aan een werknemer. Het doel is dat de werknemer met behulp van een gespecialiseerd re-integratiebureau een nieuwe baan gaat vinden.

Plan van aanpak 2e spoor

Het is voor een werkgever veel werk om een 2e spoortraject goed uit te voeren. Om die reden wordt vaak de hulp ingeschakeld van een re-integratiebureau. Visie Groep kan dit 2e spoortraject tot een goed einde brengen. Wij voeren eerst een intakegesprek met de werknemer om een goed beeld te krijgen van wat hij of zij kan en wenst.

Aan de hand van dit gesprek stellen wij een plan van aanpak op. Nadat de werkgever dit plan van aanpak goedkeurt gaan wij aan het werk met de werknemer om een passende baan te zoeken. Hierbij zullen wij rekening houden met de wensen, mogelijkheden en sterke punten van de werknemer.

Doelstelling 2e spoor

Het doel van een 2e spoortraject is om een werknemer die zijn of haar werkzaamheden om welke reden dan ook niet meer aankan, aan een nieuwe baan te helpen. Het 1e spoortraject, het aanpassen van de huidige werkplek of het vinden van een nieuwe passende werkplek bij de huidige werkgever, is dan al niet gelukt. Bij het 2e spoortraject gaat het er dus om een passende werkplek te vinden bij een nieuwe werkgever. Het resultaat van een 2e spoortraject is werk vinden voor de werknemer.

Kosten 2 spoor

Bij Visie Groep is elk 2e spoortraject maatwerk en komt onze loopbaanadviseur graag langs voor een kosteloze en vrijblijvende intake. Op basis van deze intake zal onze loopbaanadviseur een offerte uitbrengen met daarin de beschreven kosten voor het 2e spoortraject.

Plan van aanpak

Het is voor een werkgever veel werk om een 2e spoortraject goed uit te voeren. Visie Groep kan helpen om dit 2e spoortraject tot een goed einde brengen. Wij voeren eerst een intakegesprek met de werknemer om een goed beeld te krijgen van wat hij of zij kan en wenst.

Aan de hand van dit gesprek stellen wij een plan van aanpak op. Nadat de werkgever dit plan van aanpak goedkeurt gaan wij aan het werk met de werknemer en een jobcoach om een passende baan te zoeken.

2e spoor voor bedrijven

Binnen de Wet Verbetering Poortwachter is men verplicht om na 12 maanden langdurig ziekteverzuim een 2e spoortraject in te zetten. Binnen de Visie Groep starten wij eerst met een kennismakingsgesprek met zowel werkgever als werknemer. Het is goed om zo snel mogelijk duidelijk te hebben wat de mogelijkheden en verwachtingen van iedereen zijn. Wij geven nauwkeurig aan wat men kan verwachten en wat de verplichtingen zijn.

Het kan soms duidelijk zijn dat een werknemer vanwege ziekte niet beter zal worden. Een vervroegde WIA-aanvraag is dan een optie. Wij ondersteunen dan werkgever en werknemer met de aanvraag en houden met de verschillende instanties contact om de aanvraag goed af te handelen.

Spoorweg rails
2e spoor gesprek

Terugkeer werkplek

Soms kan blijken dat terugkeer naar de oude werkplek niet mogelijk is. Dan is het doel het zoeken van een passende baan bij een andere werkgever. Iedereen is verschillend en heeft verschillende behoeftes, ervaringen en opleidingsachtergronden. Visie Groep zal dus altijd maatwerk leveren.

Wij hanteren wel een rode draad van aandachtspunten, zoals: rouwverwerking, het in beeld brengen van mogelijkheden, oriëntatiegesprekken bij potentiële werkgevers, meeloopsessies en netwerkgesprekken. Visie groep heeft een ruime ervaring in het begeleiden van mensen in een 2e spoortraject in Twente. Een groot deel van ons succes is ook te danken aan het grote netwerk van bedrijven en relaties.

Wat als ik nog wel kan werken?

Wat ook voor komt is dat werken nog wel een optie is, maar dan in een aangepaste vorm. Vanwege de ziekte kan er niet, of nog niet, op het oude niveau gewerkt worden. Visie Groep begeleidt dan zowel werkgever als werknemer met de aanvraag van een WIA-uitkering en gaat tegelijkertijd op zoek naar een werkplek die beter past in de huidige situatie.

Ook hier zullen wij heel persoonlijk de aanpak kiezen die past bij de situatie. Wel hanteren wij de rode draad van aandachtspunten; rouwverwerking, in beeld brengen van mogelijkheden, oriëntatiegesprekken bij potentiële werkgevers, meeloopsessies en netwerkgesprekken. Na twee jaar ziekte kan het zijn dat een werknemer niet meer interessant is voor een werkgever.

Bij het krijgen van een WIA-uitkering komt ook een no-risk polis. Dit betekent dat wanneer een medewerker met deze polis weer ziek uitvalt, de nieuwe werkgever niet de lasten hierover hoeft te dragen. Dit kan voor een nieuwe werkgever net het duwtje zijn om toch een nieuwe arbeidsrelatie aan te gaan.

Gesprek aangepast belasting
Gesprek 2e spoor

Ondersteuning 2e spoor

Wij ondersteunen werkgever en werknemer in dit gehele traject. Wij gaan mee naar arbodiensten, verzekeringsartsen en houden contact met alle instanties. Om als Visie Groep jou goed te ondersteunen is het van belang dat wij vroegtijdig in het traject worden ingeschakeld, zodat wij jou maximaal kunnen ondersteunen.

Het 2e spoortraject wordt door de werkgever aangeboden aan een werknemer. Het doel is dat de werknemer met behulp van een gespecialiseerd re-integratie bureau een nieuwe baan gaat vinden.