Werkfit

Bij een werkfittraject gaat het om het vergroten van je vaardigheden als werknemer. Samen onderzoeken we welke mogelijkheden en kansen je hebt en ook welke belemmeringen een rol kunnen spelen.

Juist door een werkfittraject krijg je handvatten om weer aan het werk te kunnen. Hier neem je zelf de regie met betrekking tot je eigen route naar de arbeidsmarkt.

Richting werk

Het werkfit-traject is bedoeld om voor jezelf een beeld te krijgen van welk werk je interesseert en waar jouw motivatie ligt in werk. Daarnaast vergroot het je eigenwaarde en het zelfvertrouwen op werk-gebied. Uiteindelijk heb je dan voldoende handvatten, eigen regie en motivatie om (weer) aan het werk te gaan.

Een werkfittraject kan ingezet worden voor mensen met een Wajong-, WIA/WGA of ziektewetuitkering. In sommige gevallen wordt een werkfit-traject ook ingezet voor mensen met een WW-uitkering.

Re-integratieplan

Als je een werkfittraject bij ons gaat volgen, dan wordt er een re-integratieplan opgesteld. In het plan staat beschreven aan welke doelen je gaat werken en hoe je je belastbaarheid gaat vergroten.

Als je bij ons komt, dan kun je gelijk beginnen op onze leerwerklocatie.

re-integratieplan bespreken
Begeleider met deelnemer

Hoe lang duurt werkfit?

Hoelang een werkfittraject duurt is afhankelijk van de de soort uitkering die je ontvangt. Voor mensen die een Wajong of WIA/WAO uitkering ontvangen kan een werkfittraject maximaal 18 maanden duren.

Voor mensen die een ziektewetuitkering ontvangen kan een werkfittraject maximaal 9 maanden duren.

Het werkfittraject wordt afgestemd op jouw persoonlijke situatie wat betekent dat er gezamenlijk wordt gekeken hoeveel tijd je nodig hebt. Dit kan dus bij de één een half jaar zijn en bij de ander misschien wel 18 maanden.