Maatschappelijke deelname

Het UWV-traject “Bevorderen maatschappelijke deelname” is bedoeld voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en nog niet toe zijn aan een re-integratietraject.

Doel binnen dit traject is dat de klant weer deel gaat nemen aan activiteiten in een georganiseerd verband. Denk hierbij aan vrijwilligerswerk, sport, dagbesteding of een werkervaringsplek.