Privacyverklaring

Privacyverklaring Visie Groep Zorg & Werk

Visie Groep Zorg&Werk, gevestigd aan de Hengelosestraat 300B,7521 AN, te Enschede is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij hechten veel waarde aan uw privacy en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, zorgvuldig en vertrouwelijk wordt behandeld. Heeft u vragen die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, dan komen wij graag met u in contact. Gelieve hiervoor een e-mail sturen naar info@visie-groep.nl 

Contactgegevens
info@visie-groep.nl
Hengelosestraat 300B
7521 AN
053-208 40 88

Persoonsgegevens die wij verwerken 
Visie Groep Zorg&Werk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze producten of diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

NAW-gegevens;
Contactgegevens zoals e-mailadres en telefoonnummer;
Geboortedatum- en plaats;
Geslacht;
Kopie ID (uitsluitend BSN);
Financiële gegevens;
Medische gegevens;
Ontwikkelingsgegevens van cliënt;
Overige informatie die betrokkene zelf verstrekt;
Gegevens over uw activiteiten op onze website;
Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen;
Lijst met contactgegevens van de cliënt/opdrachtgever via een formulier;
Documenten ten behoeve van sollicitanten: sollicitatiebrieven, arbeidsgeschiedenis, opleidingen (scholing, cursussen e.d.) en competenties.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij hier uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven door zijn of haar wettelijke vertegenwoordigers. Wij raden wettelijke vertegenwoordigers dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van kinderen onder de 16 jaar, om zo te voorkomen dat er gegevens van kinderen verzameld worden zonder toestemming van hun wettelijke vertegenwoordigers. Als u het vermoeden heeft dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige dan kunt u contact opnemen met ons viainfo@visie-groep.nl 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Visie Groep Zorg&Werk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van betalingen;
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
  • Om zorg/diensten aan u te leveren;
  • Uw surfgedrag op de website te analyseren om daarmee de website te verbeteren en
  • het aanbod van producten en diensten af te kunnen stemmen op uw voorkeuren;
  • In het kader van nakoming van wet- en regelgeving, voor het behandelen van
  • geschillen en het laten uitvoeren van controles, waaronder financiële;
  • Voor het voeren van sollicitatieprocedures.  

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Visie Groep Zorg&Werk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie: NAW-gegevens
Doel: Correspondentie/om zorg en diensten aan u te leveren
Grondslag: Overeenkomst/Toestemming
Bewaartermijn: Uiterlijk tot 15 jaar na verstrijken van de overeenkomst

Categorie: Contactgegevens
Doel: Correspondentie/om zorg en diensten aan u te leveren
Grondslag: Overeenkomst/Toestemming
Bewaartermijn: Uiterlijk tot 15 jaar na verstrijken van de overeenkomst

Categorie: Geboortedatum- en plaats
Doel: Leeftijdscontrole
Grondslag: Overeenkomst/Toestemming
Bewaartermijn: Uiterlijk tot 15 jaar na verstrijken van de overeenkomst

Categorie: Financiële gegevens
Doel: Om zorg/diensten aan u te leveren
Grondslag: Overeenkomst/Toestemming
Bewaartermijn: Uiterlijk tot 7 jaar na verstrijken van de de overeenkomst 

Categorie: Medische gegevens cliënt
Doel: Om zorg/diensten aan u te leveren
Grondslag: Overeenkomst/Toestemming
Bewaartermijn: Uiterlijk tot 15 jaar na verstrijken van de overeenkomst

Categorie: Ontwikkelingsgegevens cliënt
Doel: Om zorg/diensten aan u te leveren
Grondslag: Overeenkomst/Toestemming
Bewaartermijn: Uiterlijk tot 15 jaar na verstrijken van de overeenkomst

Categorie: Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
Doel: Correspondentie/om zorg en diensten aan u te leveren
Grondslag: Overeenkomst/Toestemming
Bewaartermijn: Uiterlijk tot 15 jaar na verstrijken van de overeenkomst

Categorie: Documenten ten behoeve van sollicitanten
Doel: Voeren van sollicitatieprocedures
Grondslag: Toestemming
Bewaartermijn: Uiterlijk tot 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure  

Delen van persoonsgegevens met derden
Visie Groep Zorg&Werk deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een
eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

Derden:
Salarisadministratiekantoren
CRM leveranciers
Leveranciers cliëntendossier software
Hostingleveranciers
ICT-bedrijven 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Visie Groep Zorg&Werk gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De technische cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij een eerste bezoek aan onze website informeren wij de bezoeker hierover en vragen wij de vereiste toestemming voor het gebruik van deze cookies. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op deze website worden (mogelijk) ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld Google, adverteerders en/of de sociale mediabedrijven. Hieronder een overzicht:

Google Analytics: met Google Analytics meten we hoe u onze site gebruikt en hoe u ons heeft gevonden.

Deze kennis gebruiken we om onze sites te verbeteren. De cookies die hiervoor gebruikt worden zijn: _ga, _gat en _gid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft ten alle tijden het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Visie Groep Zorg & Werk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@Visie-groep.nl .Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Visie Groep Zorg & Werk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Visie Groep Zorg & Werk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@visiegroep.nl