Individuele begeleiding

visie-groep mok

Individuele begeleiding

Heb je behoefte aan ondersteuning in het dagelijkse leven omdat sommige dingen je op dit moment niet goed afgaan? Dit overkomt meer mensen. Individuele begeleiding kan hierin een goede oplossing bieden.

Waarom het niet lukt kan verschillende oorzaken hebben. Bijvoorbeeld medische of sociale oorzaken. Onze begeleiders gaan samen met jou aan de slag om in kaart te brengen op welke levensgebieden je ondersteuning kunt gebruiken om zo zelfstandig te kunnen blijven wonen en weer grip op je leven te krijgen.

Veelgestelde vragen

Kom ik voor ambulante begeleiding in aanmerking?

Ambulante begeleiding is bedoeld om (bepaalde delen van) je leven weer op de rit te krijgen. Als je er zelf niet meer goed uitkomt biedt een ambulant begeleider vaak een goede uitkomst. Naar aanleiding van je aanvraag wordt er een keukentafelgesprek gepland. Op basis hiervan wordt duidelijk of je in aanmerking komt voor ambulante begeleiding.

Waar vraag ik ambulante ondersteuning aan?

Ambulante begeleiding vraag je aan via het zorgloket of wmo-loket van je gemeente. Vanuit de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) heeft elke gemeente een zorgplicht voor zijn inwoners.

Wat kost ambulante begeleiding?

Voor elke vorm van zorg via de gemeente betaal je 19 euro per maand. Ongeacht hoeveel zorg je nodig hebt. Dit is een vast bedrag per maand.

Hoe lang duurt een aanvraag voor ambulante begeleiding?

Dit verschilt per gemeente. Gemiddeld duurt dit tussen de 2-8 weken. Visie-Groep heeft zelf geen wachtlijsten.

Gaat ambulante begeleiding goed samen met dagbesteding?

Dagbesteding en ambulante begeleiding vullen elkaar goed aan. Beiden bieden ze regelmaat en structuur en een stok achter de deur. Als je dagbesteding en ambulante begeleiding bij dezelfde organisatie afneemt kan dit ook goed op elkaar afgestemd worden. Soms kun je ook ambulante begeleiding krijgen op onze leerwerklocatie voor of na je dagdeel dagbesteding of re-integratie.

Hulp bij het aanvragen van ambulante begeleiding

Visie Groep kan je helpen om ambulante begeleiding samen met jou aan te vragen. Aan de hand van een intakegesprek maken we kennis met elkaar en brengen we jouw problemen in kaart. We kijken samen hoe je het best begeleid kunt en wilt worden. Als jij het wilt nemen we daarna samen contact op met het zorgloket in jouw gemeente. Visie Groep heeft contracten met elke gemeente in Twente. Woon je buiten Twente dan is er in overleg met de gemeente vaak ook ondersteuning mogelijk.

Wat is ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding betekent dat je begeleid wordt in jouw thuissituatie. Onze ambulant begeleiders bezoeken je thuis waar zij samen met jou aan de slag gaan. Een ambulant begeleider kan ook met je mee gaan naar andere afspraken als je dat prettig vind.

Samen werk je bijvoorbeeld aan het op orde brengen van jouw administratie en financiën, het aanbrengen van structuur en regelmaat, het aanbrengen van overzicht en grip en het vinden van een passende dag invulling. De doelen waaraan jij wilt werken worden in jouw zorgplan beschreven.

Kortom ambulante begeleiding is niet aan kantoor gebonden waardoor we flexibel zijn, we zoeken je op of gaan met je mee. Samen werken we aan het behalen van jouw doelen.

Hoe kom ik in aanmerking voor ambulante begeleiding

Wanneer je contact met ons opneemt plannen we samen een vrijblijvend intake gesprek. In dit gesprek maken we kennis met elkaar en brengen we jouw problemen in kaart en de manier waarop je het best begeleid kunt en wilt worden.

Op basis hiervan wordt duidelijk of je in aanmerking komt voor ambulante begeleiding.

Wanneer Visie Groep bij je past nemen we samen contact op met het zorgloket in jouw gemeente en wordt er een keukentafelgesprek gepland.

Indicatie ambulante begeleiding

Heb je nog geen indicatie voor ambulante begeleiding? Dan kun je zelfstandig of met hulp van de ambulante begeleider, contact zoeken met WMO zorgloket vanuit de gemeente waarin je woonachtig bent. Als je wil dat wij je hierbij helpen, doen wij dit uiteraard graag. De gemeente zal je dan uitnodigen voor een keukentafelgesprek.

Heb je al een indicatie voor ambulante begeleiding maar bij een andere organisatie? Dan kunnen wij de indicatie voor ambulante begeleiding in overleg met de gemeente omzetten naar Visie Groep. Wel gaat dit altijd in overleg met de organisatie die je nu begeleiding biedt.

Keukentafel gesprek

Tijdens het keukentafelgesprek wordt er samen met een medewerker vanuit de gemeente jouw situatie besproken. Je geeft aan waarin je vast loopt, of de reden waarom het voelt dat je er alleen voor staat. Samen met de medewerker vanuit de gemeente wordt er gekeken welke begeleiding het best bij je past.

De ambulant begeleider van Visie Groep kan met jou mee gaan naar dit gesprek als dat prettig vindt. Als na het gesprek duidelijk is dat ambulante begeleiding nodig is dan wordt dit beschreven in het ondersteuningsplan.

Ook ontvang je een beschikking waarin de startdatum en het aantal begeleidingsuren staan beschreven. Wanneer je deze ondertekend hebt kan de ambulante begeleiding starten.
Heb je al een beschikking voor ambulante begeleiding maar bij een andere organisatie? Dan kunnen wij deze beschikking in overleg met de gemeente omzetten naar Visie Groep. Dit gaat wel altijd in overleg met de organisatie waar je al ambulante begeleiding van ontvangt.

Ondersteuningsplan

Het ondersteuningsplan is een belangrijk document. Het is een verslag van het keukentafelgesprek en er staat veel informatie in. Het is belangrijk om jouw ondersteuningsplan goed te bewaren.

Het ondersteuningsplan krijg je thuis gestuurd een aantal weken na het keukentafelgesprek. Het is van belang dat je het ondersteuningsplan samen bespreekt met jouw ambulant begeleider en ondertekend terug stuurt naar de gemeente.
Als de gemeente het ondertekende ondersteuningsplan ontvangen heeft dan start de ambulante begeleiding.

Plan opstellen

Om je thuissituatie weer op orde te krijgen kunnen onze ambulant begeleiders je ondersteunen bij vrijwel alle dagelijkse zaken. Wel wordt er per individu gekeken naar welke ondersteuning echt nodig is.

Als de hulpvragen duidelijk zijn zullen wij samen met jou een plan van aanpak gaan opstellen. Dit wordt ook wel een zorgplan genoemd. In dit zorgplan staan persoonlijke doelen waaraan je gaat werken samen met je ambulant begeleider.

Diverse levensgebieden

Individuele begeleiding kan gericht zijn op diverse levensgebieden zoals bijvoorbeeld; huisvesting, financiën, sociaal functioneren, psychisch functioneren, lichamelijk functioneren, zinvolle dag-invulling en participatie.

Visie Groep is een totaalaanbieder op het gebied van zorg en werk, wat betekend dat je niet meer onnodig op zoek hoeft naar een andere organisatie die je verder kan helpen op het gebied van zorg en werk.

Omscholing

Gewenste resultaat

Onze ambulant begeleider(s) zullen je ondersteunen op diverse levensgebieden zodat je zelf weer grip krijgt op je leven en zoveel mogelijk zelfstandig kunt blijven doen.