Gezinsbegeleiding

Vastzitten

Gezinsbegeleiding

Wanneer je als gezin problemen ervaart op meerdere levensgebieden, kan dit veel stress met zich meebrengen. Hierdoor kan het soms lastig zijn om zelf weer de controle te krijgen en een prettige sfeer in huis te krijgen en te houden. Hier kan gezinsbegeleiding een goede oplossing in bieden.

Een reden kan zijn dat iemand in de familie of het gezin een psychische aandoening heeft en daardoor moeite heeft met financiën, administratie of bij de opvoeding van een kind of meerdere kinderen. Onze begeleiders kunnen je hierin ondersteunen en weer verder helpen.

Casual gesprek

Plan opstellen

Om het gezin goed draaiende te houden kunnen wij je ondersteunen bij alles wat er in het dagelijkse leven voorvalt. Per gezin wordt er gekeken naar de exacte hulpvraag is, stellen we samen een plan van aanpak op om het gezin zo goed mogelijk te ondersteunen en stellen we gezamenlijk doelen op voor het gezin.

Aan deze doelen wordt gedurende de indicatieperiode gewerkt. Gaande weg kunnen doelen worden behaald, worden bijgesteld of nieuwe doelen worden gesteld.

Omscholing

Diverse levensgebieden

Wij kunnen gezinnen ondersteunen op diverse levensgebieden: huisvesting, financiën, sociaal functioneren, psychisch functioneren, lichamelijk functioneren, zinvolle dag-invulling en participatie.

Visie Groep is een totaalaanbieder op het gebied van zorg en werk, wat betekend dat wij jullie als gezin maximaal kunnen ondersteunen en dat ondersteuning van één organisatie kan komen.

Gesprek vertrouwenspersoon

Gewenste resultaat

Onze begeleider(s) zullen je helpen om weer overzicht te krijgen en te kijken naar de mogelijkheden binnen het gezin.

Gezamenlijk zullen we toewerken naar weer een stabiele thuissituatie waarin je als gezin zelf weer de touwtjes in handen krijgt en weet hoe je het beste met elkaar om kunt gaan.